LỢI THẾ CỦA TƯ DUY MILENNIALS TRONG THẾ GIỚI VUCA

Mặc dù thế hệ 7x, 8x là thế hệ đông nhất và có sức mạnh mua hàng lớn nhất, tôi cho rằng thế hệ của tôi, thế hệ millennials, là nhóm tuổi có ảnh hưởng nhất trong thời đại kỹ thuật số. Chúng tôi là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề về thế giới và kinh tế sắp tới,...