Tổng hợp các loại Visa định cư Mỹ mới nhất 2023

Điều kiện nhập cư Mỹ cần biết Để xin visa định cư Mỹ hoặc nhập cư thì người nước ngoài cần thỏa các điều kiện: Được xin ra trên đất nước Mỹ hoặc bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Mỹ. Con dưới 18 tuổi của công dân Mỹ (cha/mẹ đã đậu thi quốc tịch). Người nước ngoài trên 18...