Task Batching: 5 bước đơn giản để làm việc hiệu quả hơn

Bạn có bao giờ bắt đầu làm một việc gì đó rồi lại bị phân tâm bởi thứ khác không? Bạn có cảm thấy mình liên tục nhảy từ việc này sang việc khác và không bao giờ hoàn thành đúng nghĩa? Chắc hẳn nhiều người sẽ trả lời rằng “Nhiều lần hơn mình muốn thừa...