6 kỹ năng mềm giúp học sinh sẵn sàng cho tương lai

Trong thế giới ngày nay, khi mà công nghệ và dữ liệu lên ngôi, các bạn học sinh rất tập trung đầu tư phát triển các kỹ năng cứng và kiến thức mà họ tin rằng cần có để được tuyển vào đại học và tìm được việc làm, chẳng hạn như ngôn ngữ lập trình, khả năng phân tích dữ...