LỢI THẾ CỦA TƯ DUY MILENNIALS TRONG THẾ GIỚI VUCA

Mặc dù thế hệ 7x, 8x là thế hệ đông nhất và có sức mạnh mua hàng lớn nhất, tôi cho rằng thế hệ của tôi, thế hệ millennials, là nhóm tuổi có ảnh hưởng nhất trong thời đại kỹ thuật số. Chúng tôi là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề về thế giới và kinh tế sắp tới,...

Tại sao Gen Z dễ dàng bỏ việc? Liệu đây có phải là xu hướng?

Ngày càng nhiều các bạn trẻ thuộc thế hệ Z lựa chọn nghỉ việc hiện tại để chuyển sang một công việc khác trong khoảng thời gian ngắn.Việc này đã tạo ra những thách thức lớn về nhân sự cho các nhà tuyển dụng trong tương lai gần. Thế hệ Z, hay Gen Z, là thế hệ sinh ra...