Ergophobia: Nỗi sợ hãi công việc len lỏi trong Gen Z

Gen Z, thế hệ sinh ra từ năm 1997 đến 2012, đang dần bước vào thị trường lao động và mang theo những đặc điểm riêng biệt. Một trong những vấn đề thu hút sự chú ý là Ergophobia, hay còn gọi là nỗi sợ hãi công việc, đang ngày càng phổ biến trong thế hệ này. Ergophobia...