VISA 407 ( Training Visa – Subclass 407 ) là gì ?

Visa 407 là loại visa đào tạo dành cho công dân nước ngoài đến Úc để tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn, từ 2 tháng đến 2 năm, nhằm nâng cao tay nghề và kỹ năng chuyên môn. Loại hình Visa 407: Đào tạo nơi làm việc: Dành cho những người cần chứng...