Thần số học: Bạn hợp với nghề nào?

Nếu bạn suy nghĩ mãi vẫn chưa chọn được nghề nghiệp nào thích hợp với mình thì có thể “tâm linh” một chút với thần số học. Thần số học là gì? Thần số học (Numerology) là một bộ môn nghiên cứu về những con số và các tác động của những con số đối với đời...