Giáo dục khai phóng – Xu hướng giáo dục tương lai

Thế giới trong tương lai sẽ ngày càng phức tạp, đa dạng và thay đổi nhanh chóng. Sự phức tạp thể hiện ở sự phát triển của công nghệ, sự giao thoa giữa các nền văn hóa, và sự xuất hiện của các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, nghèo đói, bất bình đẳng, v.v. Sự đa...