Mô hình S.M.A.R.T, viết tắt của Specific (Cụ thể), Measurable (Đo lường được), Achievable (Khả thi), Relevant (Phù hợp), và Time-bound (Có thời hạn), là một công cụ quản lý và định hình mục tiêu. Tính đến đầu năm 2022, mô hình S.M.A.R.T đã trở thành một công cụ quản lý mục tiêu phổ biến được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ doanh nghiệp đến quản lý cá nhân. Đây là một phương pháp cụ thể và hiệu quả để xác định, đặt ra, và theo dõi mục tiêu, giúp người ta tập trung hơn vào quá trình đạt được mục tiêu thay vì chỉ đơn giản là lập kế hoạch.

1. Cụ Thể (Specific):

Mục tiêu cần phải được đặt ra một cách rõ ràng và chi tiết, tránh những mục tiêu mơ hồ. Việc xác định rõ mục tiêu giúp tăng khả năng hiểu và thực hiện nó.. Ví dụ, thay vì nói. Thay vì nói “Tôi muốn có sự nghiệp thành công,” hãy nói “Tôi muốn trở thành một chuyên viên phân tích dữ liệu hàng đầu trong ngành công nghiệp tài chính.”

2. Đo Lường Được (Measurable):

Mục tiêu cần phải có các chỉ số cụ thể để đo lường tiến triển. Sự đo lường giúp xác định liệu bạn đã đạt được mục tiêu hay chưa, và cũng tạo động lực để duy trì sự cam kết. Ví dụ, “Tôi sẽ hoàn thành một khóa học phân tích dữ liệu trong vòng 6 tháng và đạt điểm trung bình không dưới 8.”

3. Khả Thi (Achievable):

Mục tiêu nên là một thách thức nhưng vẫn nằm trong tầm với. Hãy đặt ra mục tiêu hợp lý với kỹ năng, kiến thức và tài nguyên hiện tại của bạn. Điều này đảm bảo rằng mục tiêu không quá cao để đạt được và không quá thấp để không cần phải cố gắng. 

4. Phù Hợp (Relevant):

Mục tiêu cần phải phản ánh giá trị cá nhân và sở thích của bạn. Đảm bảo rằng mục tiêu đó đồng bộ với định hướng dài hạn và nguyện vọng cá nhân bạn. 

5. Có Thời Hạn (Time-bound):

Đặt ra thời hạn cụ thể để hoàn thành mục tiêu. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào việc đạt được mục tiêu trong một khoảng thời gian đã cam kết.

Ứng dụng mô hình S.M.A.R.T cho định hướng nghề nghiệp

Được phát triển để giúp người ta đặt ra mục tiêu hiệu quả, mô hình này không chỉ hữu ích trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp mà còn trong việc định hình nghề nghiệp cá nhân. Bằng cách áp dụng mô hình S.M.A.R.T vào quá trình định hình nghề nghiệp, người ta có thể xây dựng và đạt được những mục tiêu một cách có tổ chức và hợp lý. Cụ thể, các bạn có thể áp dụng mô hình này theo các bước sau:

1. Xác định mục tiêu nghề nghiệp

Bước đầu tiên là xác định mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì. Mục tiêu này cần phải cụ thể, có liên quan đến sở thích, năng lực và giá trị của bạn.

Ví dụ: Mục tiêu nghề nghiệp: Trở thành một lập trình viên Java

2. Xác định các tiêu chí S.M.A.R.T cho định hướng nghề nghiệp

Sau khi đã xác định được mục tiêu nghề nghiệp, bạn cần xác định các tiêu chí SMART cho mục tiêu đó. Các tiêu chí này sẽ giúp bạn theo dõi và đánh giá tiến độ đạt được mục tiêu.

Ví dụ:

  • S: Trở thành một lập trình viên Java cho các công ty lớn.
  • M: Hoàn thành một khóa học Java trong vòng 12 tháng và đạt điểm trung bình không dưới 8.
  • A: Với khả năng học hỏi nhanh và chăm chỉ, bạn tin tưởng mình sẽ tốt nghiệp với chỉ tiêu đề ra.
  • R: Bạn yêu thích công nghệ, có khả năng học hỏi và sáng tạo, và mong muốn làm việc trong lĩnh vực công nghệ.
  • T: Mục tiêu sẽ được thực hiện trong vòng 1 năm.

3. Lập kế hoạch hành động

Sau khi đã xác định được mục tiêu nghề nghiệp và các tiêu chí S.M.A.R.T, bạn cần lập kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu đó. Kế hoạch hành động cần bao gồm các bước cụ thể, thời hạn thực hiện và các nguồn lực cần thiết.

Ví dụ:

  • Bước 1: Học kiến thức cơ bản về lập trình Java (2 tháng)
  • Bước 2: Luyện tập viết code (3 tháng)
  • Bước 3: Tham gia các dự án thực tế (6 tháng)

4. Theo dõi và đánh giá tiến độ

Trong quá trình thực hiện kế hoạch hành động, bạn cần thường xuyên theo dõi và đánh giá tiến độ đạt được mục tiêu. Điều này sẽ giúp bạn kịp thời điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.

Ví dụ:

  • Sau 2 tháng học kiến thức cơ bản về lập trình Java, bạn cảm thấy đã nắm vững các kiến thức cơ bản và sẵn sàng bắt đầu luyện tập viết code.

Kết luận

Mô hình S.M.A.R.T không chỉ giúp người ta quản lý mục tiêu một cách hiệu quả mà còn tạo ra một hệ thống có tổ chức để xây dựng và phát triển sự nghiệp. Áp dụng đúng cách, nó có thể là công cụ mạnh mẽ để hình thành và định hình tương lai nghề nghiệp của bạn.

Nếu cần tư vấn thêm, các bạn hãy inbox page Facebook EEC Vietnam để được nói chuyện với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm về tâm lý giáo giục và hướng nghiệp của chúng tôi.